> Hem

      > Aktuellt

      > Styrelse

      > Medlemmar

Aktuellt

190516

Sommaren närmar sig med stormsteg. Förhoppningsvis blir den lika fin som den förra men med mycket mera regn. Givetvis nattetid.

Kioskrenoveringen närmar sig slutpunkten. Det blir bra!

Jag skriver till er för att vädja om hjälp och stöd.

Vi driver kiosken i Djupvik av två skäl. Den skapar trevnad i Djupvik men det viktigaste är att den ger en ekonomisk vinst.
Den har de senaste åren utan konkurrens varit den största inkomstkällan. Vi behöver pengar för att hålla hamnen igång.

Skall den ge vinst förutsätter det att vi driver kiosken så långt som möjligt ideellt. Måste vi anställa personal fullt ut blir det ingen vinst.

Med erfarenhet från förra året tummar vi i år på det ideella och anställer personal till del, men det finns mycket kvar.

Ställ upp och hjälp till några pass. Vill ni inte stå i luckan och hantera pengar behövs det hjälp bakom. Kan man inte så är det inte svårare än att alla kan lära sig.
Schemat ser ni här så ni kan se hur vi tänkt arbetspassen. >>>

Vi planerar utbildning och genomgång för alla som skall jobba den 18 juni kl 1830. Plats Kiosken.
Senast då skall schemat ligga minst för juni – juli.

Kontakta Toini eller Maria och tala om när ni kan ställa upp.
Maria finns i skinnbutiken från 18/5, inledningsvis i helgerna.

Toini; 073-9972063, toini.wiman@hotmail.com
Maria; 070-2626790, maria@foretagslotsen.com

190421
Nu är föreningens årsmöte är nu genomfört. 17 medlemmar, 20 personer deltog. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen fick delvis nytt utseende. Lasse Nilsson och Torbjörn Pigge Ottfalk ersatte Lars Bengtsson och Bosse Lautin. Protokollet kommer att läggas ut här när det blir klart

Städdagen är fastställd till den 11 maj. Vi börjar kl 0900 och håller på några timmar.

Årsmötesprotokoll; >>>>


190309

Arbetet fortskrider. Nu är snickarna färdiga i kiosken. Återstår elektrikern och rörmokarens arbete. Det kommer att bli bra. En "ny" glassmaskin är inhandlad och kommer snart på plats.
Nu laddar vi närmast för årsmötet. Det är planerat till den 21 april på eftermiddagen. platsen blir Eksta bygdegård. Kallelse kommer. 


181130

Nu finns en uppgörelse med försäkringsbolaget. Försäkringen täcker en återuppbyggnad av innanmätet i kiosken. Dock inte inventarierna. För att till del finansiera dessa har vi åtagit oss att göra en del arbete själva. bl.a. rivningen av det förstörda. Är ni villiga att hjälpa till hör av er till någon i styrelsen. Vår målsättning är  att öppna kiosken i midsommarhelgen 2019.

181016

I eftermiddags vid strax efter kl 1600 ringde Daniel till Fredrik och berättade att det inte fanns ström i Djupvik och servicehuset. Fredrik och Erik bestämde att de skulle åka där förbi på hemvägen. De kollade servicehuset - ingen el.De gick till elskåpet och konstaterade att en säkring löst. Säkringen återställdes och de gick vidare till kiosken. Efter en kort blick innanför dörren såg de att det var säkrast att larma brandkåren. När brandkåren öppnat konstaterades att allt var svart och förstört. Det hade på grund av syrebrist inte brunnit med öppen låga, men glödbranden hade varit intensiv. Sannolikt elfel! orsakat av elavbrott?? Huset är försäkrat, vad detta innebär återstår att se.

180905

Vår medlem erik Gabrielsson avled den 1/9 efter en kort tids sjukdom. Vi bevarar honom i vårt minne och tänker på hans nära och kära.

180901

Nu är sommaren över. Vi gläds åt en skön sensommar och ser fram emot nästa sommar.

Kiosken har gått mycket bra. Den har gett ett bra överskott som vi sparar till investeringar i vår hamn. Tack för alla ideela insatser

180521

Vi behöver fler som hjälps åt i kiosken över sommaren. Ett första infomöte genomförs onsdag 23/5 kl 1900 i Djupvik. Anmäl er till Maria 070-2626790

180521

Ett antal medlemmar tillbringade några timmar i ett fagert Djupvik under lördagen. Det klipptes, sopades och plockades skräp. Tack för en bra insats. Det blev fint.

180326

Nu börjar solen värme igen och intresset för Djupvik vaknar.

Föreningens årsmöte genomfördes den 25 mars i närvaro av 17 medlemmar. Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2017 trots de negativa siffrorna. De har ju tillkommit mest på grund av den genomförda muddringen. Det får väl anses godkänt att med det lilla medlemsantalet under de senaste åren ha byggt nytt servicehus och genomfört en ganska omfattande muddring och ändå ha näsan över vattenytan. Lars Bengtsson hälsas välkommen tillbaka till styrelsen. Han ersätter Lars Svensson som har önskat kliva av. I övrigt har styrelsen oförändrat utseende. Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut här på sidan.

Vi planerar arbetsdag den 19 maj. Kallelse kommer via sms. Innan dess kommer det att göras kompletterande arbeten och reparationer i hamnen. De är väderberoende och planeras med kort framförhållning. Vill ni vara med kontakta någon i styrelsen. Föreningen är livaktig och Djupvik är vackert! Det lockar fler till vår förening. Vi hälsar Erik gabrielsson, Johan Hallin och Mattias Havefjord välkomna som medlemmar. 

Årsmötesprotokoll 2018 >>>>

170825

Nu är sommaren över och lugnet lägrar sig över Djupvik. Vår uppfattning är att kiosken har gått bra. Den har definitivt spridit trivsel i Djupvik. Tack alla inblandade! Dock fortsätter föreningen sitt arbete. Sortering av muddermassor pågår, för att köparen sedan skall kunna ta över sanden. Sedan skall uppläggsplatsen återställas. I hamnen skall vi göra ett försök att säkerställa att inte norra piren rasar. Den är underminerad och vi skall försöka gjuta på på insidan. Vi hör av oss när vi behöver hjälp.

Den 22 augusti genomfördes ett möte med intressenter i marken söder Djupvik. Kan vi skapa ordning i uppställning av husbilar mm? Det är 15 intressenter i marken. Ett par av de närvarande var helt emot. Det innebär att föreningen lägger ner projektet.

170526

Mycket på gång i hamnen just nu. Vi förbereder för säsongen med reparationer och förbättringar. Samtidigt övar försvaret och det sker filminspelningar. Välkomna att delta i vårt arbete. Vi försöker informera när något är på gång med sms.

170306

Årsmötet är nu genomfört. 20 av 36 medlemmar var närvarande. Kul! Styrelsen i sin helhet fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Protokoll med bilagor kommer att läggas upp här när de är justerade. Vid efterföljande styrelsemöte fick föreningen två nya medlemmar. Vi hälsar Toini Wiman och Tommy Nixarfve hjärtligt välkomna!


170124  Dags för årsmöte i föreningen. Tid; 2017-03-05. Plats; Eksta Bygdegård

Ordinarie årsmötesförhandlingar. Vi avslutar med gemensamt kaffe. Välkomna!

Vi vårstädar den 6 maj. Planera redan nu in det i kalendern.


161019 Nu är hamnen muddrad. vår uppfattning är att det har gått bra. Det hade kanske gått ännu bättre idag eftersom havsnivån är rekordlåg. Hur utfallet är ekonomiskt vet vi ännu inte. Vi vet att de som jobbat i kiosken i sommar har gjort ett utomordentligt arbete. Det som de jobbat in är ett stort bidrag till muddringen. Nu återstår en del efterarbeten som till exempel att få tillbaka bojstenarna på botten. Vi arbetar också med att uppfylla de krav som Region Gotland har ställt vid beviljande av bidrag. Styrelsen har beslutat att vi preliminärt genomför Hamnens dag i Djupvik den 15 juli 2017. Reservera dagen i era kalendrar.


160718 Succe för hamnens dag i Djupvik.Lördagen den 16 juli arrangerade föreningen Djupviks hamn i Eksta ”Hamnens dag” i Djupvik. Vårt arbete har med åren alltmer också inriktats på att alla besökare, även de som kommer landvägen skall trivas i det vackra hamnområdet. Nu bjöds det in till ”Hamnens dag”. På plats fanns sjöfartsverkets SAR-helikopter, Sjöräddningens båt Hwitstjärna, släckningsbil från räddningstjänsten i Klintehamn, russ från Gannarve och ett antal loppisförsäljare. Aktiviteten lockade ett stort antal besökare. Uppskattningsvis 1000 besökare sökte sig under dagen till Djupvik. Intresset var stort för de besökande organisationerna som informerade och alla fick möjlighet att titta och ställa frågor. Barnen fick rida, de bjöds på bulle och dricka och många prövade lyckan i fiskdammen. Det fanns möjlighet att handla kaffe, korv, dricka och glass. Många dröjde sig kvar i hamnområdet och trivdes i det inledningsvis lite blåsiga men vackra vädret.


160515 Reservera lördagen den 15 juli för "Hamnens dag i Djupvik". Planering pågår för aktiviteter både för barn och äldre. För ortsbefolkning och asylsökande. Går styrelsens planer i lås blir det en intressant och trevlig dag.160507

Lördagen den 7 maj samlades ett 15-tal medlemmar för arbete i hamnen. Kiosken, kajerna och stranden städades. Kajer lagades och gräs brändes. Diverse fix på många håll. Vädret var bra och korven god.

Det som återstår inför säsongen är att ta bort släke från stranden, att sätta upp ramp vid kiosken och att fylla kiosken med varor.

160329

Under påskhelgen har duktiga maskinfolk kört ut sten och förstärkt stenpiren. De har också gjort väg till grusgropen där vi har fått tillstånd att lägga upp muddringsmassor. Vi tackar Rolf Fintzer för att vi får disponera marken.

160320

Årsmötet är nu genomfört. Per-Olof  klubbade igenom dagordningen med god fart. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året och Maria Fagerström invaldes i styrelsen efter Johnny som avsagt sig. Nedan kan ni läsa protokoll med bilagor;

Årsmötesprotokoll   >>>

Bilaga 1                 >>>

Bilaga 2                 >>>

Bilaga 3                 >>>

Bilaga 4                 >>>

160218

Årsmötet är fastställt till den 20 mars kl 1330. Platsen är kiosken Djupvik. Välkomna!

160208

Det ljusnar och vi går mot rätta tider.

Det har synbarligen inte hänt något i hamnen över vintern men det har ändock jobbats. Jobbet har nu gett resultat. Region Gotland har beviljat hamnföreningen ca 240 000 kr för muddring av hamnen. Bidraget innebär att vi måste satsa lika mycket. Hur styrelsen föreslår att vi löser detta återkommer vi till. Vi har sedan tidigare ett anbud från Nybergs som vi antagit. Just nu är vattenståndet alldeles för högt så muddringen måste ske senare

150929

Vid styrelsemötet den 24 september beviljades två nya medlemmar inträde i föreningen. Vi hälsar Maria Fagerström och Fredrik Sundberg hjärtligt välkomna!

150929

Den 15 september besökte Stefan Persson och Karin Farinder Djupviks hamn. De är tjänstemän vid Region Gotland som hanterar ansökningar om 1/1-medel. De guidades av Erik Ekholm och P-O Grymlings. De fick se hur vi så här långt har utvecklat hamn och hamnområde och de fick reda på hur vi vill gå vidare med muddring. De uttryckte sin belåtenhet och de gav oss ett försiktigt positivt förhandsbesked om bidrag till muddring. Nu arbetar vi fram och lämnar in en ansökan!

150909

Kiosken är stängd. Alla båtar är snart upptagna. Rampen är borttagen. De preliminära siffrorna från sommaren säger att det har gått bra. Tack alla för den stora insatsen. Styrelsen och P-O fortsätter att arbeta med att få till en muddring av hamnen. Allt hänger på om vi kan få bidrag. Vi återkommer så fort vi vet något.

150719

Nu var det ett tag sedan jag skrev. Det har hänt en del. Styrelsen har bestämt att Nybergs skall få uppdraget att muddra hamnen. De var billigast. Muddring kommer endast att ske om vi får bidrag av Region Gotland.

Kiosken fungerar utomordentligt bra. Lennart, Gunilla, Carina, Lasse, Bosse och Lena  gör ett jättejobb. Den rökta fisken är en succe, men de säljer också panini och mängder av glass. Framförallt när solen skiner.

Den 1 augusti kl 1700 festar vi. Föreningen bjuder på mat och "lättdryck"- Önskar ni annat så tar ni med själva. Anmäl er till  Crister eller P-O.


150608

Nu är kiosken städad. Rampen är på plats och ombyggd enligt länsstyrelsens dispens. Kioskvaror och glass är beställt. Båthuset och servicehuset är tjärsmort. Återstår lite på en långsida. Det är ett litet järngäng som har lagt ner ett antal timmar för att få allt i ordning. Det har varit roligt att fixa tillsammans. Ibland lite kommunalarbete (en jobbar och många ser på) men mycket socialt umgänge. På onsdagskväll görs det ett försök att fixa det sista. (10/6). Har ni lust att hoppa in och jobba i kiosken - kontakta  Lasse Svensson (073-5985392)


150508

Vi har lovat hjälpa till vid Varpa-SM. Förhoppningsvis kan det ge en slant till föreningen. Vi skall hjälpa till med resultatadministrationen.

Varpa-SM pågår 15/7 – 19/7. Föreningen Djupviks hamn ansvarar tillsammans med hembygdsföreningen för hantering av resultattavlorna. Behovet är torsdag 9 pers, fredag 6-8 pers, lördag 6 pers samt söndag 4 pers. Det krävs utbildning. Denna kan fås tisdagskvällar då Eksta IF träningskastar. Examen kan tas 27 juni då DM genomförs. Kan ni ställa upp och hjälpa till kontakta Bosse Lautin.

150508

Det händer hela tiden något i hamnen. Nu har det hyrda båthuset fått ny gavel. Dörr är tillverkat och isatt. Återstår tjärsmorning. Jord är ditkört. Det innebär att vi kan snygga till området utanför servicehuset och båthuset och kanske lite grär innan sommaren.

Arbetskväll är planerad till måndagen den 11 maj. Start kl 18 -- 1830.

150420

Under lördagen gjöts gången till handikapptoaletten. Vägen ut till mittkajen lagades och det gjordes en del grundarbeten på den hyrda boden. Det återstår ännu en del arbeten. Bl.a. byte av panel på boden. Vi återkommer med inbjudan via sms.
150413

Under lördagen den 11 april samlades ett 25-tal medlemmar med respektive för uppstart av förberedelser inför sommaren i hamnen. Det städades bryggor och det röjdes tynne. Lickanders bod tömdes på föreningens tillhörigheter. Reparation av Ekholm/Grymlings bod påbörjades. De samlade passade också på att bese det nya servicehuset som nu står färdigt. Är ni intresserade av säsongkort så kontakta Erik. De som höll ut längst lyckades med att sätta form och göra grundarbetet för gång till handikapptoaletten. 

Nu  är det dags att gjuta! Arbetet planeras genomföras lördagen den 18 april med start kl 0830. Välkomna att ge ett handtag.


150314

Det är mycket som skall göras innan verksamheten startas upp inför sommaren. Stranden, bryggorna och backen ovanför stranden skall städas, Servicehuset skall tjärsmöras, det skall sättas upp hängränna, kiosken skall rustas. Vi har bestämt att vi skall gjuta en gång från vägen till servicehuset. Vi har också tagit på oss att som hyra byta panel på ett båthus. Vi kommer inte att hinna det här på en arbetsdag men vi börjar lördagen den 11 april kl 0830. Ställ upp och dra ett strå till stacken.


Arbetet med att få till en muddring fortsätter. Ansökan är inlämnad till region Gotland om att få ta hand om muddringsmassorna och tiil Länsstyrelsen om att få köra på stranden. Länsstyrelsen har givit tillstånd till själva muddringen. Kontakt är också tagen om ett eventuellt ekonomiskt stöd. Tjänstemännen är försiktigt optimistiska. Vi går också ut till fler entreprenörer för att få jämförbara kostnader. Detta krävs för att vi skall få bidrag. Muddringen kommer givetvis inte att hinnas med före sommaren


150302

Årsmötet genomfördes i boden i Djupvik söndagen den 1 mars. 16 medlemmar var närvarande. Det är mycket på gång och det var en positiv stämning. Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2014 och fick förnyat förtroende. Nya stadgar antogs enhälligt.

Nedan kan Du läsa protokoll med bilagor.

Årsmötesprotokoll 150301;            >>>

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse;    >>>

Bilaga 2 Revisorernas berättelse;    >>>

Bilaga 3 Resultat & Balansräkning;  >>>

Bilaga 4 Stadgar;                          >>>