medlem/aktuellt

 

            > Hem

      > Aktuellt

      > Styrelse

      > Medlemmar

Aktuellt

210303

Hej! 

Vi ser ljuset komma. Solen lyser oftare och längre.

Tittar vi ordentligt ser vi kanske att ljuset kommer också vad avser pandemin.

Styrelsen i Föreningen Djupviks Hamn i Eksta har också vaknat.
Vid ett styrelsemöte igår kväll fick jag uppgiften att orientera lite från vårt arbete.

2020

Sommaren 2020 blev i flera avseenden riktigt bra.

En redovisning kommer i verksamhetsberättelsen men lite kort;

Vi beslutade  att anställa några ungdomar för att sköta kiosken. Det gick riktigt bra. Det vi har hört från kunderna har varit positivt.

Ungdomarna har trivts. Så bra att de gärna vill komma tillbaka i sommar. Kiosken har också gett ett positivt ekonomiskt resultat.

Vi tog med hänsyn till pandemin inte på oss något större arbete. Det genomfördes inte heller någon ”hamnens dag”.
Vi märkte av det som det talats om, ett större intresse för båtlivet. Det gav ett lite större antal besök av gästbåtar.

Vi har slutfört efterarbetet efter muddringen för några år sedan.

Under sensommaren tjärsmorde vi kiosk och båthus.

2021

Vi planerar nu sommaren 2021. Vi planerar för öppnande av kiosken den 19 juni och stängning den 15 augusti.

Tjejerna från 2020 kommer tillbaka och i sommar skippar vi insatsen från medlemmarna i helgerna.

Angående båtplatser börjar det nu bli ganska fullt. Är ni intresserade av en plats skall ni kontakta vår kassör Lasse Nilsson som håller i detta.

Hur det blir med Hamnens dag vet vi ännu inte men sannolikt förhindrar pandemin ett genomförande.

Vi har ännu inte beslutat om några större underhållsåtgärder men lite blir det.

Som vanligt skall bojarna i. Det är kanske något hammarband som slitit sig. Fiber skall grävas in och en större avloppsbrunn skall grävas ner.

Orkar vi skall vi påbörja förberedelser för att senare fortsätta pågjutning av kajerna i likhet med det vi gjorde med norrkajen.

Årsmötet skall enligt stadgarna genomföras senast 30/6. Med hänsyn till pandemin skjuter vi det så långt fram vi kan. Vi återkommer angående detta.

Vi har beslutat om traditionell städning inför sommaren till den 2 maj. Vi börjar kl 0900. Ta med en kaffekorg, en kratta, verktyg för röjning.

Det var lite från oss i styrelsen. Har ni frågor eller synpunkter är ni givetvis välkomna att höra av er.

210120
Inget är som det varit. Pandemin lägger ett lock över mycket. För tillfället laddar styrelsen inför framtiden. Årsmötet skall enligt stadgarna hållas senast 30/6 och vi bevakar pandemins utveckling och skjuter det så långt vi kan.
Vi noterar att trots pandemin var sommaren 2020 en ganska bra sommar. När det gäller kioskens resultat i siffror återkommer vi vid årsmötet.

200301

Nu är årsmötet i föreningen genomfört. Ett helt odramatiskt möte där styrelsen fick ansvarsfrihet för 2019 och det beslutades om oförändrade avgifter för 2020. Maria har avsagt sig omval. Hon ersattes av Ann-Christine Sundberg och Ann Bolin. I övrigt ser styrelsen ut som tidigare. Styrelsen arbetar nu framförallt med bemanningen i kiosken över sommaren. Vi återkommer i ärendet.

191126
Vid ett styrelsemöte i närtid beslutades om inriktningen att vi öppnar kiosken dagen efter midsommardagen 2020 och håller öppet till mitten av augusti. Vi tänker oss att bemanna helt med medlemmar första och sista veckan och någon helg mitt i sommaren. Tiden därutöver bemannar vi med anställd ungdom med stöd av medlem under del av dagen. 
För att lyckas med ovanstående behöver vi ha kontakt med ungdomar. Helst över 16 år. De skall givetvis vara initiativrika, ansvarsmedvetna och självgående. Vet ni någon lämplig intresserad - Tipsa och be dem kontakta någon i styrelsen så återkommer vi efter nyår.
Vi beslöt också att genomföra hamnens dag den 12 juli 2020. Omfattning ungefär i likhet med 2019.

Reservera söndagen den 1 mars från kl 1330 till föreningens årsmöte. Platsen blir med stor sannolikhet Eksta bygdegård.


190421
Nu är föreningens årsmöte är nu genomfört. 17 medlemmar, 20 personer deltog. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen fick delvis nytt utseende. Lasse Nilsson och Torbjörn Pigge Ottfalk ersatte Lars Bengtsson och Bosse Lautin. Protokollet kommer att läggas ut här när det blir klart

Städdagen är fastställd till den 11 maj. Vi börjar kl 0900 och håller på några timmar.

Årsmötesprotokoll; >>>>


190309

Arbetet fortskrider. Nu är snickarna färdiga i kiosken. Återstår elektrikern och rörmokarens arbete. Det kommer att bli bra. En "ny" glassmaskin är inhandlad och kommer snart på plats.
Nu laddar vi närmast för årsmötet. Det är planerat till den 21 april på eftermiddagen. platsen blir Eksta bygdegård. Kallelse kommer. 


181130

Nu finns en uppgörelse med försäkringsbolaget. Försäkringen täcker en återuppbyggnad av innanmätet i kiosken. Dock inte inventarierna. För att till del finansiera dessa har vi åtagit oss att göra en del arbete själva. bl.a. rivningen av det förstörda. Är ni villiga att hjälpa till hör av er till någon i styrelsen. Vår målsättning är  att öppna kiosken i midsommarhelgen 2019.

181016

I eftermiddags vid strax efter kl 1600 ringde Daniel till Fredrik och berättade att det inte fanns ström i Djupvik och servicehuset. Fredrik och Erik bestämde att de skulle åka där förbi på hemvägen. De kollade servicehuset - ingen el.De gick till elskåpet och konstaterade att en säkring löst. Säkringen återställdes och de gick vidare till kiosken. Efter en kort blick innanför dörren såg de att det var säkrast att larma brandkåren. När brandkåren öppnat konstaterades att allt var svart och förstört. Det hade på grund av syrebrist inte brunnit med öppen låga, men glödbranden hade varit intensiv. Sannolikt elfel! orsakat av elavbrott?? Huset är försäkrat, vad detta innebär återstår att se.