> Hem
      > Aktuellt

      > Styrelse

      > Servicehus

      > Medlemmar

 

 

 

Aktuellt

141117

Dyk & Anläggning, ett företag som ägnar sig åt muddring, har kontaktat föreningen.
De kommer att arbeta med mudderverk i Klintehamn och visar på en möjlighet att minska kostnaderna genom att samordna med muddring i Djupvik.
Styrelsen har gjort mätningar i hamnen. Det är sannolikt över 2000 kubikmeter massor som vi skulle vilja ha bort för att kunna erbjuda besök av fler gästbåtar. Det finns många frågor kring ett sådant projekt. Kan vi finansiera ett så stort arbete?Styrelsen fortsätter sonderingarna


140819
Det har varit en otroligt fin sommar och i Djupvik har det varit liv och rörelse mest varje kväll. Det har blivit rekordomsättning för en dag i kiosken. Resultat efter säsongen finns inte framtaget ännu men det bör ha blivit bra.
Vi framför ett stort tack till de tappra kämparna som arbetat i kiosken; Gunilla, Lennart, Bosse och Carina.

Torsdagen den 21/8 vinterställer vi kiosken. Sätter på dörrar, tar in bänkar mm mm.
Välkomna att hjälpa till.

 

140616
Nu har kiosken haft premiäröppet för säsongen. Fredrik och Erik har laddat med godis och glass. Erik har fått ihop en nästan heltäckande bemanning över sommaren. Tack alla som ideelt vill ta på sig att bemanna kiosken.Det finns några enstaka tomma dagar och det händer det kommer kanske att uppstå fler. Anmäl till Erik om ni kan ställa upp om det uppstår behov.

 

Nu är kiosken, kajerna och området runt omkring städat och prydligt. Rampen är på plats och kiosken är klar för att fyllas med godis och öppnas. Hålen framför kiosken är igenfyllda och det är sått gräsfrö. Det försvunna hammarbandet är ersatt. Strömmen på stenpiren fungerar. Det var ett stort gäng som samlades under lördagen för några timmars arbete. Det blev mycket gjort. Tack allihop för ett bra arbete!

 

Tack också alla som ställde upp på buskröjningen den 31/5. Det blev jättefint!!

                                 

 

Årsmötet genomfördes den 2 mars i Eksta bygdegård.

2013 års verksamhet redovisades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Det som är mycket glädjande är att kiosken har givit ett rejält ekonomiskt tillskott. Mycket tack vare stora ideella insatser. Styrelsen fick till del nytt utseende p.g.a. avsägelse.
Årsmötet sa också ja till fortsatt arbete med bygge av servicehus. Två nya medlemmar invaldes. Vi hälsar P-O Grymlings och Torbjörn Ottfalk välkomna till föreningen.

 

* Verksamhetsberättelse 2013 >>>

Djupvikshamn.se © 2014. E-post; info@djupvikshamn.se