> Hem
      > Aktuellt

      > Styrelse

      > Servicehus

      > Medlemmar

 

Servicehus


 

 

150112

Trots att Svea och Egon gör vad de kan för att förstöra och riva ner går arbetet i Djupvik vidare. Erik har monterat belysningar på yttre stenpiren som stormarna kastat i sjön. Yttre delarna på stenpiren har fått mer stryk och sjunker djupare.
Ljuset i mörkret är att Ragges arbete i servicehuset går framåt. Golvet är belagt med klinker. I söndags återstod en del fogning men Ragges del är snart avslutad. Nu återstår arbete för rörmokare och elektriker. Till våren kan vi inviga!

 

 

141127
Bygget går vidare. Just nu är det kakling på gång. Alla utrymmen blir helkaklade. allt för att det skall bli fräscht och lätt att hålla rent. Johnny Olofsson spacklar och målar taket och utomhus tjärsmör Janne Jonsson med flera.

 

141120

Nu är arbetet med tätskiktet igång!

 

141117

Arbetet har fortskridit enligt plan. På hamnområdet har rör för vatten och el dragits ut på stenpiren. Vatten och avlopp har dragits upp och under vägen för att anslutas på samfällighetens ledning. I servicehuset är innertak och mellanväggar på plats. Håller fuktigheten lämpliga värden kommer det inom kort att börjas med tätskikt. Kakel och klinkers är beställt. Vvs- och el-entreprenörer är med i tidsplanen och är färdiga med sina arbeten så här långt.

Utanpå huset har arbetsvilliga medlemmar tjärstrukit delar av huset.

 

141017
Nu är kransen på taket. Det vill säga taklagsfesten är avklarad. Nu kommer

snickaren se till att huset blir tätt sedan måste det stå ett par veckor så att 

grunden får torka ur innan man går vidare.

141016
Nu börjar vi se varåt det pekar. Idag kom väggar och spärrar på plats:
I morgon planerar snickaren att spika tak och lägga på papp. Sedan fortsätter
jobbet under tak. Allt flyter på enligt plan. Fortfarande får vi in sponsorpengar.
Tack till alla som bidrar!!

141008

Bygget går framåt. Nu är grunden gjuten!!

141001
Nu har det kommit ytterligare en bit. Det går framåt

140917

Nu är också första officiella spadtaget taget.

På onsdagskvällen den 17 september togs ett spadtag i Djupviks hamn. Det var den officiella starten på bygget av ett modernt servicehus. Spadtaget togs av den trogne Djupviksfiskaren Daniel Cedergren under överseende av ett antal samlade föreningsmedlemmar. Det firades med ett glas bubbel, kaffe och trevlig gemenskap.

Entreprenörerna som är valda att bygga servicehuset har sagt att det är möjligt att få det klart till årsskiftet. Bygget har gjorts möjlig genom tillväxtmedel från Region Gotland, bidrag från Eksta hembygdsförening samt genom ett stort antal givmilda sponsringar från ett stort antal enskilda personer, organisationer och företag. Sponsringen har gått bättre än väntat vilket måste betyda att initiativet är välkommet. Stort TACK för alla bidrag. Under projekteringen har det också dykt upp fördyringar. Bl.a. måste kabeln ut på stenpiren vara grövre än beräknat vilket också gör den väsentligt dyrare. 

140916;
Nu har arbetet kommit igång. Gamla dasset har flyttats bort och arbetet har påbörjats med det vi kallar stormstabilisering.

 

 

140903;

Nu är det nära!

-Ett antal anbud kom in till den 25 augusti. De har jämförts och utvärderats. Styrelsen har beslutat om vilka som skall få nöjet att bygga vår servicebyggnad.

-Vi har fått startillstånd från Region Gotland.

-Sannolikt kommer arbetena med stormstabilisering mm igång redan i vecka 37!?

-Vi planerar officiellt första spadtag den 17 september kl 1830. Se upp på SMS. Välkomna ner till Djupvik och gläds med oss som jobbar med projektet.

-Också den ekonomiska situationen framskrider. Fler sponsorbidrag har inkommit och vi väntar skriftligt från fler som tidigare har lovat! Allt är välkommet! Tack till de som bidrar. 

 

Läs sponsoruppmaningen>>>

 

140819;

En liten uppdatering om hur det går med servicehuset.
- Avtal är skrivet med samfälligheten Djupvik S VA. Det är alltså i princip klart att gräva in avloppet.
- Förfrågningsunderlag har skickats ut till ett antal entreprenörer angående grund, husbygge, el och VA.
- Ett möte har skett med entreprenörerna där vi framfört vad vi vill ha gjort.
- Svar har begärts till den 25/8

- Under sommaren har vi fått in papper på Guld och silver-sponsorer. I budgeten kalkylerade vi med 30 000:- i sponsorpengar i form av guld och silversponsorer. Det har gått bättre än budget. Vi behöver dock mer. Allt för att minska föreningens insats och ev lånebehov. Ni som är intresserade kontakta någon i styrelsen.

Så fort vi har fått in svar på förfrågningsunderlagen sätter vi igång bygget.

 

140616; Nu har vi fått det efterlängtade byggnadslovet. Givetvis skall det till någon komplettering innan vi kan sätta igång. Bland annat måste vi redovisa vad vi skall göra av det gamla dasset?
Vi trodde att det var Region Gotlands dass? Kommer sannolikt inte att hända så mycket över sommarsäsongen men vi laddar för sensommaren.

 

 

 Under sommaren 2013 gladdes många åt att det var mer liv i hamnen. Det funderades på hur man skulle kunna utveckla det ytterligare. Hur skall man få fler besök till hamnområdet. Nu gör vi inte reklam i "gästbåtsguiden" !? Till del beror det på att vi har för lite att erbjuda. Dasset, som nu sköts av Region Gotland, är inte mycket att skryta med. Kunde man erbjuda vattentoa och dusch skulle det vara mer välkomnande. Vid ett styrelsemöte i september utvecklades idén ytterligare. Styrelsen förstod att ett bygge kräver myndighetskontakter och skriftväxling varför P-O Grymlings bjöds in som "konsult". Idag har vi kommit en bit längre. Hela projektet beskrivs i nedanstående projektbeskrivning. Efter det att beskrivningen har skrivits har vi fått besked från Länsstyrelsen att vi får dispens från strandskyddet. Bygget betraktas som ersättningsbyggnad. Årsmötet bejakade att vi går vidare och vi går nu vidare med byggnadslov och ansökan om bidrag.

 

- Ansökan om bygglov lämnades in i mitten av mars. Region Gotland har 10 veckor på sig att behandla ansökan

 

- Den 8 april träffade P-O och Crister Regionens representanter för dialog i ett antal frågor.

De är i grunden väldigt positiva till vår idé.

* Vi fick positivt förhandsbesked om bidrag. Upp till 350 kkr beviljas i princip på dagen. 
* Det kommer heller inte att vara några problem att koppla in avloppet. Kommunalt vatten kan de dock inte bevilja förrän tidigast hösten 2016. Det är vattenbrist på Gotland. Räcker vattnet i brunnen till vid högsäsong? De tipsade om den ekonomiska vinsten med att koppla in via samfälligheten söder Djupvik som under vintern har anslutit vatten och avlopp. Det borde vara en vinn/vinn-situation. Regionen tillåter dock inte heller den vägen att vi kopplar på vatten idag. Vi undersöker möjligheten?
* Den tredje frågan vi tog upp var att vi ville ha förskottsbetalning ett antal år för att vi tar över skötseln av toaletten. Det kostar idag Region Gotland ca 10 000 kr/år. Några års förskottsbetalning skulle starkt bidra till investeringskostnaderna. Vi fick där inget positivt svar. Frågan kan förmodligen inte hanteras på tjänstemannanivå utan måste tas den politiska vägen via Tekniska nämnden.  De skulle återkomma med ett besked.

 

- Den 21 april träffade arbetsgruppen interimsstyrelsen för samfälligheten VA Djupvik söder. Vi fick positiv respons. Det är ok för hamnföreningen att koppla på deras gemensamhetsanläggning. Det minskar våra utgifter med ca 90 000:-!!

- Bygglovet lämnades in i mitten av mars och nu har byggnadsnämnden återkommit med krav på kompletteringar. Vi hanterar så skyndsamt det går.
-Ansökan om regionala utvecklingsmedel har skickats in till Region Gotland. Efter det tidigare positiva beskedet hoppas vi att det kommer att hanteras positivt och skyndsamt.
-Vi behöver dock mer pengar. Vi erbjuder den som tycker att det är positivt att vi utvecklar hamnen att sponsra utvecklingen. Bidra med 2500:- och bli guldsponsor, bidra med 1000:- och bli silversponsor


 

* Projektbeskrivning Servicehus  >>>

 

 

Djupvikshamn.se © 2014. E-post; info@djupvikshamn.se