medlem/servhus

Servicehuset är öppet året runt.
Den södra delen är öppen för allmänheten. Tillträde får man mot en guldpeng. Man kan också komma in med hjälp av en mobiltelefon och ett sms.
Till den norra delen har medlemmar eller andra med "tagg" eller kort tillträde. 
"Tagg" eller kort löses företrädesvis sommartid då kiosken är öppen. 


Vi är ytterst tacksamma om alla hjälps åt att hålla lokalerna i det skick som man själv vill möta dem vid besök.


Ev fel eller brister anmäls till någon i styrelsen eller på info@djupvikshamn.se


Servicehus


Djupvikshamn.se © 2014. E-post; info@djupvikshamn.se