OM FÖRENINGEN

Om Föreningen Djupviks Hamn i Eksta

HEM

GÄSTPLATSER                    

HISTORIA                              

OM FÖRENINGEN

IN ENGLISH

Kontaktuppgifter
Torbjörn Pigge Ottfalk Mobil 0703 - 21 65 89


Postadress; Djupviks Hamn c/o Johansson

Eksta, Hägur 446

623 54 Klintehamn

Föreningsstyrelse 2022

Ordförande

Erik Ekholm

070-7541390

Kontakt Gästbåtar

Torbjörn "Pigge" Ottfalk

070-3216589

Kassör

Britt-Marie Johansson 

072-2164941

Sekreterare

Crister Persson

070-1088274

Ledamot

Per-Erik Ekholm

070-2314093

Ledamot

Ann Bolin

070-2641576

Ledamot

Lasse Nilsson

070-8280099

Är du intresserad av att bli medlem? Skriv kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och e-postadress) och lämna till någon i styrelsen.

Organisationsnummer;  83 40 02-1131