OM FÖRENINGEN

Om Föreningen Djupviks Hamn i Eksta

HEM

GÄSTPLATSER                    

HISTORIA                              

OM FÖRENINGEN

IN ENGLISH

Kontaktuppgifter
Erik Ekholm Mobil 0707 - 54 13 90


Postadress; Djupviks Hamn c/o Johansson

Eksta, Hägur 446

623 54 Klintehamn

Föreningsstyrelse 2024

Ordförande

Erik Ekholm

070-7541390

Ledamot

Torbjörn "Pigge" Ottfalk

Kassör

Britt-Marie Johansson 

072-2164941

Sekreterare

Crister Persson

070-1088274

Ledamot

Per-Erik Ekholm

070-2314093

Ledamot

Sören Sandqvist

070-8606720

Ledamot

Fredrick Karlqvist

070-2570467

Är du intresserad av att bli medlem? Skriv kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och e-postadress) och lämna till någon i styrelsen.

Organisationsnummer;  83 40 02-1131